Arbeidskomitéen for Fridtjof Nansens polarekspedisjon, nr. 2.2: Kopibok, 16. mars 1893 - juni 1893, Astaref: RA/PA-0061/D/L0002/0002

Kildeinformasjon

RA/PA-0061/D/L0002/0002
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Arbeidskomitéen for Fridtjof Nansens polarekspedisjon D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
L0002: 2 kopibøker - Forberedelser og utrustning
0002: Kopibok 16.3.1893-juni 1893 Annen kilde nr. 2.2/1893 - - Kopibøker Brev og korrespondanse Forskning og vitenskap Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver

Referanser


Brukerinnstillinger