Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Arbeidskomitéen for Fridtjof Nansens polarekspedisjon

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Navneregister (etternavn, firma etc.) A-B upaginert
Navneregister (etternavn, firma etc.) C-D upaginert
Navneregister (etternavn, firma etc.) E-F upaginert
Navneregister (etternavn, firma etc.) G-H upaginert
Navneregister (etternavn, firma etc.) J-K upaginert
Navneregister (etternavn, firma etc.) L-M upaginert
Navneregister (etternavn, firma etc.) N-O upaginert
Navneregister (etternavn, firma etc.) P-Q upaginert
Navneregister (etternavn, firma etc.) R-S upaginert
Navneregister (etternavn, firma etc.) T-U upaginert
Navneregister (etternavn, firma etc.) V-X upaginert
Navneregister (etternavn, firma etc.) Y-Z upaginert
Utgående brev Mars 1893 1
Utgående brev April 1893 57
Utgående brev Mai 1893 231
Utgående brev Juni 1893 427
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0061/D/L0002/0002
Lenke til Arkivportalen
Arbeidskomitéen for Fridtjof Nansens polarekspedisjon D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
L0002: 2 kopibøker - Forberedelser og utrustning
0002: Kopibok 16.3.1893-juni 1893 Annen kilde nr. 2.2 /1893 - - Kopibøker Brev og korrespondanse Forskning og vitenskap Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver