Matrikkel for Søndre Trondhjems amt 1838

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Andre publikasjoner -: 1838-matrikkelen
Bind 15: Søndre Trondhjems amt
Matrikkel nr. 15 /1838 Sør-Trøndelag fylke
- Matrikler Eiendom Bøker, trykksaker, publikasjoner

Referanser


Brukerinnstillinger