Matrikkel for Nedenæs amt 1838

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Andre publikasjoner -: 1838-matrikkelen
Bind 8: Nedenes amt
Matrikkel nr. 08 /1838 Aust-Agder fylke
- Matrikler Eiendom Bøker, trykksaker, publikasjoner

Referanser


Brukerinnstillinger