Matrikkel for Hedemarkens amt 1838

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Andre publikasjoner -: 1838-matrikkelen
Bind 3: Hedemarkens amt
Matrikkel nr. 03 /1838 Hedmark fylke
- Matrikler Eiendom Bøker, trykksaker, publikasjoner

Referanser


Brukerinnstillinger