Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Andre publikasjoner

1838-matrikkelen
Innholdsfortegnelse 1
Solør og Odal fogderi Hof tinglag 2
Solør og Odal fogderi Grue tinglag 23
Solør og Odal fogderi Vinger tinglag 37
Solør og Odal fogderi Odal tinglag 50
Hedemarken fogderi Løten tinglag 63
Hedemarken fogderi Romedal tinglag 69
Hedemarken fogderi Stange tinglag 76
Hedemarken fogderi Vang tinglag 83
Hedemarken fogderi Ringsaker tinglag 92
Hedemarken fogderi Nes tinglag 105
Østerdalen fogderi Kvikne tinglag 111
Østerdalen fogderi Tolga tinglag 117
Østerdalen fogderi Tynset tinglag 126
Østerdalen fogderi Rendalen tinglag 139
Østerdalen fogderi Stor-Elvdal tinglag 145
Østerdalen fogderi Åmot tinglag 148
Østerdalen fogderi Trysil tinglag 154
Østerdalen fogderi Elverum tinglag 159
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Andre publikasjoner -: 1838-matrikkelen
Bind 3: Hedemarkens amt
Matrikkel nr. 03 /1838 Hedmark fylke
- Matrikler Eiendom Bøker, trykksaker, publikasjoner