Utenriksstasjonene, Legasjonen i Bern, Sveits, nr. 1/Da/62.4: Røde Kors' arbeid for deporterte jøder fra Norge i Tyskland, Astaref: RA/S-2674/1/D/Da/L0062/0004

Kildeinformasjon

RA/S-2674/1/D/Da/L0062/0004
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Utenriksstasjonene, Legasjonen i Bern, Sveits D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Sakarkiv
L0062:
0004: RKT Jøder Sveits/Norge (Storbritannia). Korr. vedr. Røde Kors' arbeid for deporterte jøder fra Norge i Tyskland. Doss merket "Deporterte jøder Tyskland". Annen kilde nr. 62.4/02.12.1942 - 25.01.1943 - RKT Jøder Sveits/Norge (Storbritannia). Korr. vedr. Røde Kors' arbeid for deporterte jøder fra Norge i Tyskland. Doss merket "Deporterte jøder Tyskland". 2. Verdenskrig Utenriksstasjonene Vårslipp 2010

Referanser


Brukerinnstillinger