Sosialdepartementet, 2. sosialkontor D, nr. Ia/46.2: Salg og leveranser av vin og brennevin til den tyske krigsmakt, 1940-1942

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Sosialdepartementet, 2. sosialkontor D* Annen kilde nr. Ia/L0046/0002/1940 - 1942 - Digitalisert utdrag: Salg og leveranser av vin og brennevin til den tyske krigsmakt. 2. Verdenskrig Vårslipp 2010

Referanser


Brukerinnstillinger