Forsyningsdepartementet, 1. Rasjoneringskontor/Rasjoneringskontoret D, nr. D/406: Søknader om tobakk, Astaref: RA/S-1317/D/L0406

Kildeinformasjon

RA/S-1317/D/L0406
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Forsyningsdepartementet, 1. Rasjoneringskontor/Rasjoneringskontoret D D: Sakarkiv
L0406: Sakarkiv: 623-626
Annen kilde nr. 406/1940 - 1945 - Sakarkiv: 623-626. Enkelte dokumenter vedr. søknader om tobakk er digitalisert. 2. Verdenskrig Vårslipp 2010

Referanser


Brukerinnstillinger