Dokumenter for Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen 1942-1943, Astaref: RA/S-1329/G/Ga/L0013

Kildeinformasjon

RA/S-1329/G/Ga/L0013
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen G: Jødeaksjonene og reisekontroll
Ga: Jødeaksjoner
L0013:
Annen kilde 1942 - 1943 - 1 Spørreskjema for jøder i Norge, utenbys; Sandefjord-Trondheim pkm. Trondheim 55 mgl. 2 Spørreskjema for jøder i Norge, utenbys; Tønsberg- Ålesund pkm. 3 Skriv vedr. jøder A-H. Protokoll 2. Verdenskrig Arbeid Landssvik Politikammer Vårslipp 2010

Referanser


Brukerinnstillinger