Dokumenter for Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen 1942, Astaref: RA/S-1329/G/Ga/L0012

Kildeinformasjon

RA/S-1329/G/Ga/L0012
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen G: Jødeaksjonene og reisekontroll
Ga: Jødeaksjoner
L0012:
Annen kilde 1942 - 1 Spørreskjema for jøder i Norge, Aker 114- 207 (Levinson-Wozak) også 656; Salomon. 2 Spørreskjema for jøder i Norge, utenbys; Arendal- Hordaland pkm. 3 Spørreskjema for jøder i Norge, utenbys; Horten-Romerike pkm. Personopplysninger 2. verdenskrig Statlige arkiver Politi og lensmenn

Referanser


Brukerinnstillinger