Bærum lensmann, dødsfallsprotokoll nr. 3, 1914-1918, Astaref: SAO/A-10277/H/Ha/Haa/L0003

Kildeinformasjon

SAO/A-10277/H/Ha/Haa/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Bærum lensmannskontor H: SKIFTE, AUKSJON, HITTEGODS
Ha: Skifte
Haa: Dødsfallsprotokoller
L0003: Dødsanmeldelsesprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 3/05.11.1914 - 30.03.1918 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver

Referanser


Brukerinnstillinger