Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Bærum lensmannskontor

SKIFTE, AUKSJON, HITTEGODS, Skifte, Dødsfallsprotokoller
Dødsfallsprotokollside 1914 1
Dødsfallsprotokollside 1915 3
Løst vedlegg 3
Løst vedlegg 1915 9
Dødsfallsprotokollside 1916 28
Dødsfallsprotokollside 1917 61
Dødsfallsprotokollside 1918 87
Kildeinformasjon
SAO/A-10277/H/Ha/Haa/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Bærum lensmannskontor H: SKIFTE, AUKSJON, HITTEGODS
Ha: Skifte
Haa: Dødsfallsprotokoller
L0003: Dødsanmeldelsesprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 3/05.11.1914 - 30.03.1918 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver