Sjønstå arbeiderforening, avd. 123 av Norsk Arbeidsmandsforbund. Legitimasjonsprotokoll 1914-1936, Astaref: AIN/A-22/185/P/Pa/L0001

Kildeinformasjon

Arkiv i Nordland AIN/A-22/185/P/Pa/L0001
Lenke til Arkivportalen
A-22/185: Sjønstå arbeiderforening, avd. 123 av Norsk Arbeidsmandsforbund
P: Personalforvaltning
Pa: Legitimasjonsprotokoller
L0001: Legitimasjonsprotokoll
Annen kilde nr. L0001 /1914 - 1936 - - Medlemsregister Bergverk og gruvedrift Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.
{}