Hanken gruvearbeiderforening avd. 146 av Norsk Arbeidsmandsforbund. Møtebok 1935-1940, Astaref: AIN/A23-118/A/Aa/L0006

Kildeinformasjon

Arkiv i Nordland AIN/A23-118/A/Aa/L0006
Lenke til Arkivportalen
A23-118: Hanken gruvearbeiderforening avd. 146 av Norsk Arbeidsmandsforbund
A: Møtebøker
Aa: Møteprotokoller
L0006: Møtebok
Møtebok nr. L0006 /1935 - 1940 - - Møteprotokoller Bergverk og gruvedrift Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.
{}