Hanken gruvearbeiderforening avd. 146 av Norsk Arbeidsmandsforbund. Møtebok 1926-1935, Astaref: AIN/A23-118/A/Aa/L0005

Kildeinformasjon

Arkiv i Nordland AIN/A23-118/A/Aa/L0005
Lenke til Arkivportalen
A23-118: Hanken gruvearbeiderforening avd. 146 av Norsk Arbeidsmandsforbund
A: Møtebøker
Aa: Møteprotokoller
L0005: Møtebok
Møtebok nr. L0005 /1926 - 1935 - - Møteprotokoller Bergverk og gruvedrift Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.
{}