Hanken gruvearbeiderforening avd. 146 av Norsk Arbeidsmandsforbund. Møtebok 1921-1926, Astaref: AIN/A23-118/A/Aa/L0004

Kildeinformasjon

Arkiv i Nordland AIN/A23-118/A/Aa/L0004
Lenke til Arkivportalen
A23-118: Hanken gruvearbeiderforening avd. 146 av Norsk Arbeidsmandsforbund
A: Møtebøker
Aa: Møteprotokoller
L0004: Møtebok
Møtebok nr. L0004 /1921 - 1926 - - Møteprotokoller Bergverk og gruvedrift Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.
{}