Landssvikarkivet, Vestoppland politikammer, Dommer, nr. 12.7: Dnr. 116 Johannes Kvikstad, f. 24.3.1887, Astaref: AV/RA-S-3138-12/D/Da/L0012/0007

Kildeinformasjon

Riksarkivet AV/RA-S-3138-12/D/Da/L0012/0007
RA-S-3138-12: Landssvikarkivet, Vestoppland politikammer
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0012: Dom nr. 110 - 116
0007: Dnr. 116 Landssviksaker nr. 12.7 /1945 - 1946 - Vestoppland politikammer, Dommer, nr. 12.7: Dnr. 116 Johannes Kvikstad, f. 24.3.1887. Saken er restriksjonsvurdert. Den inneholder ikke taushetsbelagte opplysninger. Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Politi og lensmenn Landssvikarkivet

Referanser

Begrenset Dette bildet er klausulert på Internett. Dersom du deler lenken, vil mottakeren bare kunne se bildet, dersom vedkommende er innlogget med en brukerkonto som har rettigheter til å se bildet.

Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.
{} {} {} {} 3 {} {} {} {}