Landssvikarkivet, Vestoppland politikammer, Dommer, nr. 12.1: Dnr. 110 *****, Astaref: AV/RA-S-3138-12/D/Da/L0012/0001

Kildeinformasjon

Riksarkivet AV/RA-S-3138-12/D/Da/L0012/0001
RA-S-3138-12: Landssvikarkivet, Vestoppland politikammer
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0012: Dom nr. 110 - 116
0001: Dnr. 110 Landssviksaker nr. 12.1 /1945 - 1946 - Vestoppland politikammer, Dommer, nr. 12.1: Dnr. 110 *****. Saken er ikke restriksjonsvurdert. Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Politi og lensmenn Landssvikarkivet

Referanser

Begrenset Dette bildet er klausulert på Internett. Dersom du deler lenken, vil mottakeren bare kunne se bildet, dersom vedkommende er innlogget med en brukerkonto som har rettigheter til å se bildet.

Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.
{} {} {} {} 3 {} {} {} {}