Landssvikarkivet, Oslo politikammer, Dommer, nr. 1247-1249: Dnr. 4399 *****, 1945-1949, Astaref: RA/S-3138-01/D/Da/L1247

Kildeinformasjon

Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Da/L1247
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138-01/D/Da/L1248
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138-01/D/Da/L1249
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Oslo politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L1247: Dnr. 4399
Landssviksaker nr. 1247-1249 /1945 - 1949 - Oslo politikammer, Dommer, nr. 1247: Dnr. 4399 ***** Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Skanning på forespørsel (AV) Landssvikarkivet

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.