Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Landssvikarkivet, Oslo politikammer

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Dommer
Dnr. 4399: Sakomslag 2
Dnr. 4399: Dokumentliste 4
Dnr. 4399: Nummererte dokumenter Nr. 1-5 7
Dnr. 4399: Nummererte dokumenter Nr. 6-7 38
Dnr. 4399: Nummererte dokumenter Nr. 8 47
Dnr. 4399: Nummererte dokumenter Nr. 9 110
Dnr. 4399: Nummererte dokumenter Nr. 11 146
Dnr. 4399: Nummererte dokumenter Nr. 12 149
Dnr. 4399: Nummererte dokumenter Nr. 13 251
Dnr. 4399: Nummererte dokumenter Nr. 14 255
Dnr. 4399: Nummererte dokumenter Nr. 15-19 277
Dnr. 4399: Nummererte dokumenter Nr. 20 298
Dnr. 4399: Nummererte dokumenter Nr. 20 Dokumentliste 370
Dnr. 4399: Nummererte dokumenter Nr. 20 Nr. 1-11 373
Dnr. 4399: Nummererte dokumenter Nr. 20 Nr. 12 404
Dnr. 4399: Nummererte dokumenter Nr. 20 Nr. 13-15 502
Dnr. 4399: Nummererte dokumenter Nr. 20 Nr. 16-20 538
Dnr. 4399: Nummererte dokumenter Nr. 20 Nr. 21-24 553
Dnr. 4399: Nummererte dokumenter Nr. 20 Nr. 25-29 600
Sak nr. 4555: Sakomslag 610
Sak nr. 4555: Dokumentliste 612
Sak nr. 4555: Nummererte dokumenter Nr. 1-5 615
Sak nr. 4555: Nummererte dokumenter Nr. 6-10 690
Sak nr. 4555: Nummererte dokumenter Nr. 11-15 729
Sak nr. 4555: Nummererte dokumenter Nr. 16-20 791
Sak nr. 4555: Nummererte dokumenter Nr. 21 Dokumentliste 831
Sak nr. 4555: Nummererte dokumenter Nr. 21 Nr. 1-3 833
Sak nr. 4555: Nummererte dokumenter Nr. 21 Nr. 4-6 885
Sak nr. 4555: Nummererte dokumenter Nr. 21 Nr. 7 909
Sak nr. 4555: Nummererte dokumenter Nr. 21 Nr. 8-11 965
Sak nr. 4555: Nummererte dokumenter Nr. 21 Nr. 12-13 986
Sak nr. 4555: Nummererte dokumenter Nr. 22 1025
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Da/L1247
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138-01/D/Da/L1248
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138-01/D/Da/L1249
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Oslo politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L1247: Dnr. 4399
Landssviksaker nr. 1247-1249 /1945 - 1949 - Oslo politikammer, Dommer, nr. 1247: Dnr. 4399 ***** Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Skanning på forespørsel (AV) Landssvikarkivet