Adolphi (skonnert) skipsjournal 1888-1891, Astaref: AAKS/PA-1934/F/L0002/0020

Kildeinformasjon

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/PA-1934/F/L0002/0020
Lenke til Arkivportalen
Fartøysarkivet F: Samling av fartøysrelaterte dokumenter
L0002: Flere fartøy (se mappenivå)
0020: Adolphi (skonnert) Journal 1888 - 1891 - Samling. Arkivet omfatter dokumentasjon knyttet til fartøy med tilknyttning til Aust-Agder. I hovedsak omfatter det seilskuter. Samlingen er satt opp alfabetisk etter fartøysnavn. Omlag en fjerdel av samlingen stammer fra rederiet Thommesen & Søn. Ellers er fartøysarkivet bygd opp av Gunder Olsens arkiv, Peder Uglands etterlatte papirer, Lassens arkiv, Hans Christian Foss samlinger, Peder Thorkildsen Falcks gave, frk. Mercedes Knudsens gave, fylkesarkivar Aalholms gaver, Herlofsons familiearkiv, Stephansen-Eydes arkiv, A. C. Møllers etterlatte papirer, Weierholts samlinger, Sven Svendsens samlinger, Vivestølarkivet, Johan Lassen Uglands papirer og Ole Rapsen Lunderøls gave. Sjømenn og sjøfolk Båter og skip Havnevesen

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.