Overdommeren i Sogn og Fjordane jordskiftedømme, Forhandlingsprotokoller, nr. 2: Overrettsprotokoll, 1953-1974, Astaref: SAB/A-5701/A/L0002

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-5701/A/L0002
Lenke til Arkivportalen
Overdommaren i Sogn og Fjordane jordskiftedøme A: Forhandlingsprotokollar
L0002: Overrettsprotokoll
Jordskifteprotokoll nr. 2 /1953 - 1974 - Midtre Sogn - Arneson, Hatland, Haugen, Løvvig, Nyheim, Slettvoll, Solberg, Ødven Overrett Rettergang Rettsprotokoller Eiendom Jordskifte Statlige arkiver Dommere og skrivere

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.