Næs Jærnværk betræffende, Astaref: NESJ/NJM-001/02/01/L0001

Kildeinformasjon

Stiftelsen Næs jernverksmuseum Stiftelsen Næs jernverksmuseum NESJ/NJM-001/02/01/L0001
Lenke til Arkivportalen
Baaseland Jernverk og Næs Jernverk 01: Diverse
L0001: Næs Jærnværk betræffende
Annen kilde nr. 1 /1799 - Dokumentet «Næs Jærnværks betræffende» er skrevet ned før eller senest i 1799 av en ukjent forfatter. Ut fra informasjon i teksten kan det virke nærliggende at det er en av de stedlige lederne på jernverket som skrev ned teksten på oppdrag av, og adressert til jernverkseieren Jacob Schnell (ca. 1750-1822/26). Teksten er en manual eller håndbok for hvordan drive Næs Jernverk på dette tidspunktet. Beskrivelsene er detaljerte og gir oversikt over alle sider ved jernverksdriften, fra gruvedrift og trekull-leveranser til transport og drift i masovn og hammere. Dokumentet har også lokalhistorisk interesse ved at for eksempel stedsnavn og bruk av transportårer er beskrevet. Industri Bergverk og gruvedrift Privatarkiver Bedriftsarkiver

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.