Utskiftningsformannen i Oppland fylke, Utskiftningsformenn, Claus Winther Kamstrup, Forhandlingsprotokoller, nr. 2.2: Hele Oppland, 1889-1893, Astaref: SAH/JORDSKIFTEO-001/H/Hc/Hcg/L0002/0002

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/JORDSKIFTEO-001/H/Hc/Hcg/L0002/0002
Lenke til Arkivportalen
Utskiftningsformannen i Oppland fylke H: Utskiftningsformenn
Hc: Claus Winther Kamstrup
Hcg: Forhandlingsprotokoller
L0002: Forhandlingsprotokoller
0002: Forhandlingsprotokoll - hele Oppland Jordskifteprotokoll nr. 2.2 /28.05.1889 - 03.06.1893 - Aut. til bruk for C. Kamstrup 27.10.1887. Register i protokollen. Inneholder også forretning på Unset i Øvre Rendal i 1892, Hedmark fylke. Underrett Rettergang Rettsprotokoller Eiendom Jordskifte Statlige arkiver Dommere og skrivere

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.