Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 79.19: Anr. 807 *****, 1945-1948, Astaref: RA/S-3138-40/D/Da/L0079/0019

Kildeinformasjon

Riksarkivet Riksarkivet RA/S-3138-40/D/Da/L0079/0019
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Inntrøndelag politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Politiske saker
L0079: Saker
0019: Anr. 807 Landssviksaker nr. 79.19 /1945 - 1948 - Inntrøndelag politikammer, Politiske saker, nr. 79.19: Anr. 807 ***** Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Landssvikarkivet

Referanser

Begrenset Dette bildet er klausulert på Internett. Dersom du deler lenken, vil mottakeren bare kunne se bildet, dersom vedkommende er innlogget med en brukerkonto som har rettigheter til å se bildet.

Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.