Sykejournal for kolerapasienter, Den gode Hensigt, Astaref: BBA/A-2069

Kildeinformasjon

Bergen byarkiv BBA/A-2069
Lenke til Arkivportalen
A-2069: Koleralasarettet i Bergen
Pasientprotokoll nr. 3 /27.01.1849 - 23.03.1849 - Koleralasarettet i Bergen ble opprettet i forbindelse med en koleraepidemi i byen i perioden desember 1848-april 1849. Ved provisorisk anordning av 22. desember 1848 opprettet sunnhetskommisjon i Bergen tre kolerasykehus for pleie og desinfeksjon av personer i karantene: i Christi Krybbe fattigskole, i logen ”Den gode Hensigt” sin trebygning på Engen og i ”Sukkerhuset”, også det på Engen. For hvert av de tre sykehusene ble det ført en protokoll over alle innlagte pasienter. Protokollene inneholder følgende opplysninger: pasientenes løpenummer, navn, alder, bolig, "Borgerlig Stilling", når innkommet, når utskrevet evt. død, samt anmerkninger vedr. sykdommens vesen, symptomer, årsak, spredning, behandling m.v. Mer om epidemien kan du lese i artikkelen «Kolera i Bergen 1848-1849» i vårt digitale oppslagsverk oVe: www.bergenbyarkiv.no/oppslagsverket. Journaler Helse og omsorg Sykdom og epidemi Sykehus og helseinstitusjoner Personarkiver

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.