Deutscher Oberbefehlshaber Norwegen, Saksarkiv, Zone Tromsø, Admiral der Polarküste, nr. 265.1: ADMO Bereich Tromsø, D. Gliederung der Berriche der 4 Seekommandanten der Admiral norwegische Polarküste. Dienststellen im Bereich. FII, 1945, Astaref: RA/RAFA-2197/D/Dob/L0265/0001

Kildeinformasjon

Riksarkivet Riksarkivet RA/RAFA-2197/D/Dob/L0265/0001
Lenke til Arkivportalen
Deutscher Oberbefehlshaber Norwegen (DOBN) D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Dob: Zone Tromsø, Admral der Polarküste
L0265: ADMO Bereich Tromsø
0001: D. Gliederung der Berriche der 4 Seekommandanten der Admiral norwegische Polarküste. Dienststellen im Bereich. FII Annen kilde nr. 265.1 /01.07.1945 - 01.09.1945 - Mappe med bl.a. en god del plansjer med organisasjonskart over ulike tyske administrasjoner. Her er plansjer for "Admiral norwegische Polarküst", "Seekommandant Tromsø", "Seekommandant Harstad", "Seekommandant Tromsø", "Seekommandant Narvik", "Seekommandant Sandnesjøen", "Admiral Polarküste mit Stab, Gericht und Nachrichtenstelle" og "Orgnisation der Schwimmenden Verbände". Dessuten er her en "bunke" med 19 (18?) dokumenter med innholdsfortegnelse fremst. Her er bl.a. oversikt over antall personell ved Admral Polarküste pr. 4.-6. juni 1945, Også her er det en organisasjonsplansje (Dok. 3) over henholdsvis "Bisherige Organisation des Admiral Polarküste" og ""Neue Organisation des deutschen Marineoffiziers für Nord-Norw." (uten datering); brev 4.7.1945 med ordre om at alle tjenestesteder som det ikke er strengt nødvendig å opprettholde, skal avvikles; 21.7.1945: skriv med argumenter for oppheving av at enheter er underlagt Hafenkommando Sandnesjøen, her er også omtalt organisering av mineryddingen i denne sammenheng (minerydding også omtalt i øvrige dokumenter her). Soldater og offiserer 2. verdenskrig Statlige arkiver Tyske okkupasjonsorganer Arkivverkets vårslipp 8.5.2020 Arkivverkets vårslipp 2020

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.