Deutscher Oberbefehlshaber Norwegen, Saksarkiv, Zone Tromsø, Admiral der Polarküste, nr. 263.3: Ausgänge an Flag-Officer und MKN, 1945-1946, Astaref: RA/RAFA-2197/D/Dob/L0263/0003

Kildeinformasjon

Riksarkivet Riksarkivet RA/RAFA-2197/D/Dob/L0263/0003
Lenke til Arkivportalen
Deutscher Oberbefehlshaber Norwegen (DOBN) D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Dob: Zone Tromsø, Admral der Polarküste
L0263: ADMO Bereich Tromsø
0003: Ausgänge an Flag-Officer und MKN Annen kilde nr. 263.3 /08.08.1945 - 26.01.1946 - Mappe med dokumenter fra ringperm. Fremst innholdsfortegnelse for 106 ark med påførte nummer i øvre, høyre hjørne. Eksempler på innhold: 8.8.1945 (dok 1): oppløsning av diverse tyske tjenestesteder; 8.8.1945 (dok. 2, 20 med flere): beretning fra minesøkerenhet om brann i islager i Røsneshavn natten 6.-7.8.1945; 10.8.1945 (dok 4-15): Thomasjord som støttepunkt "für den Minenräumverband Polarküste" (flere dubletter, men også tegning over planlagte bygninger); 12.8.1945 (dok. 17-19): forslag om egen stilling for en voksen og moden offiser som forbindelse mellom tyske, sivile arbeidere og uteverdenen/de allierte for å hindre uro blant arbeiderne; 20.8.1945 (dok. 26-33 m.fl.) overføring av marineenheter til Tomasjord; udatert skriv (dok. 44): mulighet for én ukes ferieopphold hos familie i Tyskland for personell som inntil videre skal arbeide i Norge bl.a. med minerydding; 21.11.1945 (dok. 56-62): om reduksjon av antall tyskere ved enheter som gradvis overtas av norsk personell; 14.8.1945 (dok. 77-78): detaljerte lister over teknisk materiell i tysk marinelager; 7.12.1945 (dok. 79-81 med flere): ordre fra MKN om overlevering av leirene Hølen og Liland og utstyr fra leiren Toften til Direktoratet for fientlig eiendom; 13.12.1945 (dok 88): om at bl.a. alle de norske kvinner som er gift med tyskere skal forlate Tromsø med skip den 12. desember; 9.1.1946 (dok. 94-95 + flere lignende saker): peronell i Engeløy og Narvik skal repatrieres 12. januar, med unntak av åtte navngitte tyskere som bl.a. skal bli tilbake og tjenestegjøre ved Kystartilleriet; 28.1.1946 (dok. 103-106): om razzia på Tomasjord før avgang med "Undine" ved "avskjedsfesten" ble det funnet sju norske kvinner i leiren (tyskerjenter). Saken omtales i artikler i vedlagte aviser "Tromsø" og "Nordlys" den 26.1.1946. Soldater og offiserer 2. verdenskrig Statlige arkiver Tyske okkupasjonsorganer Arkivverkets vårslipp 8.5.2020 Arkivverkets vårslipp 2020

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.