Deutscher Oberbefehlshaber Norwegen, Saksarkiv, Zone Tromsø, nr. 235.7: DBT Abt. III, Domsdokumenter Gericht der 6. Gebirgs-Division - deserteringer 9.5.1945, Astaref: RA/RAFA-2197/D/Do/L0235/0007

Kildeinformasjon

Riksarkivet Riksarkivet RA/RAFA-2197/D/Do/L0235/0007
Lenke til Arkivportalen
Deutscher Oberbefehlshaber Norwegen (DOBN) D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Do: Zone Tromsø
L0235: DBT Abt. III
0007: Domsdokumenter Gericht der 6. Gebirgs-Division - desserteringer 9. mai 1945 Annen kilde nr. 235.7 /1945 - De originale tyske rettsdokumentene i sakene mot de soldatene som deserterte 9. mai 1945 og der flere ble idømt dødsstraff og fire ble henrettet den 10. mai 1945 (se mappe 6 og andre steder for ytterligere opplysninger om sakene). Soldater og offiserer 2. verdenskrig Statlige arkiver Tyske okkupasjonsorganer Arkivverkets vårslipp 8.5.2020 Arkivverkets vårslipp 2020

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.