Sunnhordland sorenskriver, Ekstrarettsprotokoller - sivile og offentlige saker, nr. 8: 1870-1877, Astaref: SAB/A-2401/1/F/Fb/Fba/L0008

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-2401/1/F/Fb/Fba/L0008
Lenke til Arkivportalen
Sunnhordland sorenskrivar F: Rettergang (I)
Fb: Ekstrarettsprotokollar
Fba: Ekstrarettprotokollar - Sivile og offentlege saker
L0008: Ekstrarettsprotokoll
Ekstrarettsprotokoll nr. 8 /1870 - 1877 Hordaland fylke
Sunnhordland sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Ekstrarett Statlige arkiver Dommere og skrivere

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.