Kornregnskapsprotokoll for fattigkommisjonen i Vestre Toten kommune 1887-1900

Kildeinformasjon

- - - - - Fattigprotokoller nr. -/13.06.1887 - 28.09.1900 - Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Personopplysninger Kommunale arkiver Fattigvesen

Referanser


Brukerinnstillinger