Behandlingsprotokoll for fattigkommisjonen i Vestre Toten kommune 1860-1870

Kildeinformasjon

Vestre Toten kommunearkiv
Lenke til Arkivportalen
Vestre Toten kommunearkiv* Fattigprotokoller nr. -/12.12.1860 - 23.03.1870 - Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Personopplysninger Kommunale arkiver Fattigvesen

Referanser


Brukerinnstillinger