Sunnhordland sorenskriver, Ekstrarettsprotokoller - sivile og offentlige saker, nr. 20: 1912-1926, Astaref: SAB/A-2401/1/F/Fb/Fba/L0020

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-2401/1/F/Fb/Fba/L0020
Lenke til Arkivportalen
Sunnhordland sorenskrivar F: Rettergang (I)
Fb: Ekstrarettsprotokollar
Fba: Ekstrarettprotokollar - Sivile og offentlege saker
L0020: Ekstrarettsprotokoll
Ekstrarettsprotokoll nr. 20 /1912 - 1926 Hordaland fylke
Sunnhordland sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Ekstrarett Statlige arkiver Dommere og skrivere

Referanser

Begrenset Dette bildet er klausulert på Internett. Dersom du deler lenken, vil mottakeren bare kunne se bildet, dersom vedkommende er innlogget med en brukerkonto som har rettigheter til å se bildet.

Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.