Sunnhordland sorenskriver, Ekstrarettsprotokoller - sivile og offentlige saker, nr. 19: 1911-1919, Astaref: SAB/A-2401/1/F/Fb/Fba/L0019

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-2401/1/F/Fb/Fba/L0019
Lenke til Arkivportalen
Sunnhordland sorenskrivar F: Rettergang (I)
Fb: Ekstrarettsprotokollar
Fba: Ekstrarettprotokollar - Sivile og offentlege saker
L0019: Ekstrarettsprotokoll
Ekstrarettsprotokoll nr. 19 /1911 - 1919 Hordaland fylke
Sunnhordland sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Ekstrarett Statlige arkiver Dommere og skrivere

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.