Sunnhordland sorenskriver, Ekstrarettsprotokoller - sivile og offentlige saker, nr. 10: 1877-1885, Astaref: SAB/A-2401/1/F/Fb/Fba/L0010

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-2401/1/F/Fb/Fba/L0010
Lenke til Arkivportalen
Sunnhordland sorenskrivar F: Rettergang (I)
Fb: Ekstrarettsprotokollar
Fba: Ekstrarettprotokollar - Sivile og offentlege saker
L0010: Ekstrarettsprotokoll
Ekstrarettsprotokoll nr. 10 /1877 - 1885 Hordaland fylke
Sunnhordland sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Ekstrarett Statlige arkiver Dommere og skrivere

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.