Norges bilbok 1935, Astaref: PUBL/PUBL-999/0001/1935

Kildeinformasjon

PUBL/PUBL-999/0001/1935
PUBL-999: Andre publikasjoner
0001: Bilboken for Norge
1935: Norges bilbok 1935
Publikasjoner nr. 1935 /1935 - En fullstendig fortegnelse over registrerte automobiler i Norge, deres art, fabrikk, eierens navn og adresse, samt andre nyttige opplysninger for bileiere og bilinteresserte. Redigert av Reidar W. Eriksen, utgiver ukjent. Følgende sider er ikke skanna, men inneholder trolig kun reklame: 713, 715, 717, 860 og 861 Kommunikasjon og samferdsel Biler og motorvogner Bøker, trykksaker, publikasjoner

Referanser


Brukerinnstillinger


{}