Sortland lensmannskontor, Branntakstprotokoll, nr. 5: 25.01.1945-30.08.1947, Astaref: SAT/A-6376/2/Od/L0005

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Trondheim SAT/A-6376/2/Od/L0005
Lenke til Arkivportalen
Sortland lensmannskontor Od: Branntakst-forrentning
L0005: Branntakstforretning
Branntakster nr. 5/25.01.1945 - 30.08.1947 - Branntakst-forretning, nr. 5 Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.