Sortland lensmannskontor, Branntakstprotokoll, nr. 3: 30.12.1931-07.12.1944, Astaref: SAT/A-6376/2/Od/L0003

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Trondheim SAT/A-6376/2/Od/L0003
Lenke til Arkivportalen
Sortland lensmannskontor Od: Branntakstforrentning
L0003: Branntakstforretning
Branntakster nr. 3/30.12.1931 - 07.12.1944 - Branntakst-forretning, nr. 3 Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.