Sortland lensmannskontor, Branntakstprotokoll, nr. 2: 24.05.1922-30.12.1931, Astaref: SAT/A-6376/2/Od/L0002

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Trondheim SAT/A-6376/2/Od/L0002
Lenke til Arkivportalen
Sortland lensmannskontor Od: Branntakst-forrentning
L0002: Branntakstforretning
Branntakster nr. 2/24.05.1922 - 30.12.1931 - Branntakst-forretning, nr. 2 Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.