Norges Brannkasse Herøy, Branntakstprotokoll-skjema, nr. 11: 1935-1941, Astaref: SAT/A-5570/Fb/L0011

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Trondheim SAT/A-5570/Fb/L0011
Lenke til Arkivportalen
Norges Brannkasse Herøy Fb: Branntakstprotokoll - skjema
L0011: Branntakstprotokoll - skjema
Branntakster nr. 11/1935 - 1941 - Branntakstprotokoll med skjema, nr. 11 Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.