Norges Brannkasse Herøy, Branntakstprotokoll-skjema, nr. 4: 1910-1921, Astaref: SAT/A-5570/Fb/L0004

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Trondheim SAT/A-5570/Fb/L0004
Lenke til Arkivportalen
Norges Brannkasse Herøy Fb: Branntakstprotokoll - skjema
L0004: Branntakstprotokoll - skjema
Branntakster nr. 4/1910 - 1921 - Branntakstprotokoll med skjema, nr. 4 Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.