Bergen fattigvesen, løpenr. 277: Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3), 1879-1885

Kildeinformasjon

Bergen Byarkiv
Lenke til Arkivportalen
Bergen fattigvesen Fattigmanntall nr. 277/1879 - 1885 - Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3). - Protokollen ble skannet av Statsarkivet i Bergen ca. 2003, og bildene ble første gang publisert som Web-bok nr. 96 i Digitalarkivet. Personopplysninger Kommunale arkiver Fattigvesen Webbok-publikasjoner

Referanser


Brukerinnstillinger