Bergen fattigvesen, no. 277: Records of people supported pursuant to Poverty Act § 3, 1879-1885

Source information

Bergen city archive Bergen city archive
Link to Arkivportalen
Bergen fattigvesen Pauper register no. 277 /1879 - 1885 - Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3). - Protokollen ble skannet av Statsarkivet i Bergen ca. 2003, og bildene ble første gang publisert som Web-bok nr. 96 i Digitalarkivet. Personalia Municiple archives Poorhouse Web Book publications

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.