Seljord formannskap og kommunestyre, Møtebok, nr. 3: 1891-1905, Astaref: IKAK/0828021/A/Aa/L0003

Kildeinformasjon

IKA Kongsberg IKA Kongsberg IKAK/0828021/A/Aa/L0003
Lenke til Arkivportalen
Seljord formannskap og sentraladministrasjon A: Møtebok
Aa: Møtebok
L0003: Møtebok med register
Møtebok nr. 3 /15.01.1891 - 12.12.1905 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre

Referanser


Brukerinnstillinger