Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Seljord formannskap og sentraladministrasjon

Møtebok, Møtebok
Møtereferater 1891 1
Møtereferater 1892 50-51
Møtereferater 1893 90-91
Møtereferater 1894 122-123
Møtereferater 1895 158-159
Møtereferater 1896 190-191
Møtereferater 1897 224-225
Møtereferater 1898 250-251
Møtereferater 1899 300-301
Møtereferater 1900 336-337
Møtereferater 1901 366-367
Møtereferater 1902 404-405
Møtereferater 1903 438-439
Møtereferater 1904 474-475
Møtereferater 1905 518-519
Autorisasjon 572
Register upaginert
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKA Kongsberg IKAK/0828021/A/Aa/L0003
Lenke til Arkivportalen
Seljord formannskap og sentraladministrasjon A: Møtebok
Aa: Møtebok
L0003: Møtebok med register
Møtebok nr. 3 /15.01.1891 - 12.12.1905 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre