Hole formannskap og kommunestyre, Møtebok, nr. 6: 1911-1916, Astaref: IKAK/0612021-1/A/Aa/L0006

Kildeinformasjon

IKA Kongsberg IKA Kongsberg IKAK/0612021-1/A/Aa/L0006
Lenke til Arkivportalen
Hole formannskap og sentraladministrasjon A: Møtebok
Aa: Møtebok
L0006: Møtebok
Møtebok nr. 6 /30.01.1911 - 23.06.1916 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre

Referanser


Brukerinnstillinger