Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Hole formannskap og sentraladministrasjon

Møtebok, Møtebok
Møtereferater 1911 1
Møtereferater 1912 78-79
Møtereferater 1913 146-147
Møtereferater 1914 224-225
Møtereferater 1915 306-307
Møtereferater 1916 376-377
Autorisasjon 478
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKA Kongsberg IKAK/0612021-1/A/Aa/L0006
Lenke til Arkivportalen
Hole formannskap og sentraladministrasjon A: Møtebok
Aa: Møtebok
L0006: Møtebok
Møtebok nr. 6 /30.01.1911 - 23.06.1916 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre