Lensmannen i Alversund, Flytte- og fremmedkontroll, nr. 2: Protokoll over inn- og utflyttede i Meland 1923-1943, Astaref: SAB/A-30701/0020/L0002

Kildeinformasjon

SAB/A-30701/0020/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Alversund 0020: Flytte- og framandkontroll
L0002: Protokoll over inn- og utflytte, Meland
Flytteprotokoller nr. 2/1923 - 1943 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn

Referanser


Brukerinnstillinger