Lensmannen i Alversund, Flytte- og fremmedkontroll, nr. 1: Protokoll over inn- og utflyttede i Meland 1901-1923, Astaref: SAB/A-30701/0020/L0001

Kildeinformasjon

SAB/A-30701/0020/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Alversund 0020: Flytte- og framandkontroll
L0001: Protokoll over inn- og utflytte, Meland
Flytteprotokoller nr. 1/1901 - 1923 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn

Referanser


Brukerinnstillinger